Zietuwel
Ons team
Erkend
Stages
Voorwaarden
Dirkjan Vis, Eigenaar Zietuwel.nl

Voorwaarden

Op alle diensten van Zietuwel.nl zijn de voorwaarden van branchevereninging ICT Office (www.ictoffice.nl, voorheen FENIT) van toepassing. ICT Office is een branchevereniging voor de IT-, Telecom- en Office-sector. Deze voorwaarden zijn veelvuldig gebruikt en geaccepteerd in de ICT sector. Ze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Je kunt de voorwaarden downloaden of deze opvragen per e-mail. Deze worden dan kostenloos per post toegezonden. Leest de voorwaarden door voor je een aanvraag bij Zietuwel.nl doet.

Veelgestelde vragen

1. Is er een opzegtermijn?
Wij werken meestal zonder automatisch doorlopende contracten. Mocht dit wel gebeuren dan wordt dit vooraf duidelijk vermeld en wordt hier duidelijk toestemming voor gevraagd. Een uitzondering hierop zijn webhosting en domeinregistraties. Een domeinnaam heb je meestal niet voor even en bij een registratie van een domeinnaam gaan wij dus standaard uit van onbepaalde tijd.


Webhosting en domeinnaam aanvragen kunnen binnen 8 dagen na ontvangst van de e-mail met de aanvraag, worden geannuleerd. Hierna gaat het contract definitief in. Voor webhosting en domeinregistraties geldt dat deze telkens een looptijd hebben van 1 jaar, en stilzwijgend worden verlengd tenzij deze minimaal een maand voor het einde van de looptijd is opgezegd.

2. Hoe verloopt de betaling?
Tenzij anders is overlegd factureren wij achteraf maar hierop geldt dezelfde uitzondering voor domeinregistraties en webhosting. Zodra daarvoor een pakket is aangemaakt wordt een factuur / rekening thuis gestuurd. Deze dient binnen 8 dagen na ontvangst te worden voldaan.

3. Wat betekenen alle afkortingen?
Voor webhosting wordt vaak gebruik gemaakt van technische woorden en afkortingen. Uitleg hierover zijn hier te vinden.

Zijn er andere vragen? Bij twijfels over een bepaald pakket of eigenschap of bij de wens om extra informatie over een bepaald onderwerp is het altijd mogelijk om contact op te nemen per e-mail. Wij beantwoorden e-mail binnen een werkdag.


Zietuwel ® 2002/2017 onderdeel van Eurolutions - Algemene voorwaarden - Contact